Districtsteams

Het KNKV kent 5 districten en in elk district is een districtsteam actief. Een districtsteam bestaat uit 3 functionarissen die gezamenlijk en in afstemming met het districtsbestuur de verenigingen ondersteunen binnen de gestelde strategische doelstellingen en uitvoeringskaders van het KNKV. Hierin onderscheiden wij de volgende functies:

1. Verenigingskaderconsulent (VKC)
De verenigingskaderconsulent ondersteunt en adviseert verenigingen, het districtsbestuur en hun districtscommissies, teneinde het bondsbeleid te vertalen in hanteerbare activiteitenplannen in het district.

2. Sportconsulent (SC)
De sportconsulent zorgt, binnen gestelde kaders, voor de sporttechnische verenigingsondersteuning gericht op promotie en stimulering van korfbal, teneinde de deelname aan de sport te optimaliseren. Zorgt voor kwaliteitsverbetering van korfbal als schoolsport bij leerkrachten en verenigingen.

3. Planner
Deze competitieplanner is verantwoordelijk voor de planning van en organiseert en administreert een (deel)competitie en verricht uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de Landelijke Competitie. Heeft overleg met verenigingen en vrijwilligers, adviseert en informeert hierover het Hoofd Competitie.

De teams per district:

Noord
Jan Boer, Verenigingskaderconsulent
Tel. : 0343-499600
E-mail: fred.brandsen@knkv.nl

Kees Vlietstra, Sportconsulent
Tel.: 06-23254459
E-mail: kees.vlietstra@knkv.nl  

Fred Brandsen, Competitiemedewerker
Tel. : 0343-499600
E-mail: fred.brandsen@knkv.nl

Noord-West
Barbara Bakker, Verenigingskaderconsulent
Tel: 06-10891799
E-mail: barbara.bakker@knkv.nl

Jelmer Knossen, Sportconsulent
Tel.: 06-53682269
E-mail: jelmer.knossen@knkv.nl

Huib Veenis, Competitiemedewerker 
Tel.: 0343-499600
E-mail: huib.veenis@knkv.nl


Oost
Job van Eunen, Verenigingskaderconsulent
Tel.: 06-12718703
E-mail: job.van.eunen@knkv.nl

Dolf Nijbroek, Sportconsulent
Tel.: 06-23254458
E-mail: dolf.nijbroek@knkv.nl

Harry Schoppers, Competitiemedewerker
Tel.: 0343-499600
E-mail: harry.schoppers@knkv.nl

Zuid
Femke Frieling, Verenigingskaderconsulent
Tel.: 06-51914880
E-mail: femke.frieling@knkv.nl

Fedde Boersma, Sportconsulent
Tel.: 06-23276118
E-mail: fedde.boersma@knkv.nl

Pascal van Tetering, Competitiemedewerker
Tel.: 0343-499600
E-mail: pascal.van.tetering@knkv.nl

Mariska van Gelder, Projectleider Dameskorfbal
Tel.: 06-10059626
E-mail: mariska.van.gelder@knkv.nl


Zuid-West
Ingrid Sijstermans, Verenigingskaderconsulent
Tel.: 06-13394259
E-mail: ingrid.sijstermans@knkv.nl

Leon Simons, Sportconsulent
Tel.: 06-30868399
E-mail: leon.simons@knkv.nl 

Pascal van Tetering, Competitiemedewerker
Tel.: 0343-499600
E-mail: pascal.van.tetering@knkv.nl