Verenigingsinfo

Het KNKV wil informatie gemakkelijk beschikbaar maken voor kaderleden van een vereniging en de secretariaten van de clubs ontlasten. De informatie die het KNKV aan verenigingen wil brengen wordt daarom online gezet op de website van het KNKV. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Elke week zal op donderdag uiterlijk om 17.00 uur de landelijke informatie voor verenigingen beschikbaar zijn op deze pagina, die ook rechtstreeks te benaderen is via www.knkv.nl/bestuurders/verenigingsinfo. In het linkermenu vind je een overzicht van de voorgande weken en de bijbehorende documenten, die via een link te downloaden zijn.

De verschillende kaderleden van verenigingen kunnen hier de informatie over hun eigen portefeuille ophalen.

De informatie die op deze plek verschijnt, zal afkomstig zijn van landelijke werkgroepen en commissies en de verschillende afdelingen van het bondsbureau. 

Hoe zit het met info van de districten?
Informatie vanuit districtsbesturen, -werkgroepen en -commissies zullen op het portaal van het betreffende district worden geplaatst onder het menu-item verenigingsservice. Ook hier geldt dat de bestanden op donderdag om uiterlijk 17.00 uur beschikbaar zullen zijn. 

Hoe zit het met competitie-, scheidsrechters- en financiële zaken?
Communicatie omtrent deze zaken zal zoals gebruikelijk wel via e-mail geschieden. 

Vragen over de inhoud?
Informeer eerst bij het bestuur van uw club!