FOCUS-verenigingen

De vereniging staat centraal in het strategisch plan 2013-2016: “Korfbal naar Olympisch niveau".

Eén van de aandachtspunten in dat plan is het creëren van een intensieve samenwerking met 20 tot 40 verenigingen per jaar, gericht op het bereiken van kwalitatieve en kwantitatieve (leden)groei. Tot en met 2016 zal op basis van dit uitgangspunt met 80 tot 160 verenigingen een intensieve samenwerking worden aangegaan met als doelstelling 30.000 extra leden in de periode 2012-2016.

Aan de hand van dit uitgangspunt en deze doelstelling is het "Plan van Aanpak 'FOCUS'-programma Wllen-Kunnen-Doen" gemaakt. 

De uitvoering van dit plan ligt vooral in de samenwerking met de vereniging naar behoefte van de vereniging. De komende jaren wordt intensief samengewerkt met verenigingen die de Bereidheid hebben om Ledenwerving/behoud actief op te pakken in een kansrijke Omgeving met een groot Effect op groei in kwantiteit en kwaliteit om zo als Inspirator een belangrijke rol te kunnen vervullen in de regio (BLOEI!). Energieke verenigingen die willen, kunnen maar ook gaan doen.

Bekijk hier het Plan van Aanpak